Tin tức và sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

14-06-2017

Bộ môn Cầu Hầm thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Cầu, Hầm K54 năm học 2017-2018:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích: Tạo môi trường để sinh viên tập sự làm kỹ sư xây dựng cầu, hầm, giúp các em hình thành đức tính chủ động, tự tin, sáng tạo trong công việc. Tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu thực tế hoặc/và trực tiếp tham gia các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường. Giáo dục ý thức lao động, tác phong công nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công tác kỹ sư. Giúp sinh viên biết cách tạo dựng các mối quan hệ với những người hoạt động trong chuyên môn. Giúp sinh viên xác định mục tiêu cho mình trong đợt thực tập như: trải nghiệm công việc kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư quản lý; nghiên cứu khoa học; chuẩn bị cho ĐATN, …

Chi tiết

Đối tác – Các đơn vị liên kết

  • banner 1 banner 2 Banner 3 Banner 4

Các đơn vị liên kết