Thông báo lịch hỏi bảo vệ thực tập tốt nghiệp K53

Lượt xem: 1393
Danh sách phân công giáo viên hỏi bảo vệ thực tập tốt nghiệp các lớp chính quy K53
 
Danh sách phân công: tải file đính kèm
Thời gian bảo vệ: 8 h sáng, ngày 17/9/2016

Phòng bảo vệ: P305+ 306 + 307 A8

Yêu cầu:

- Mỗi sinh viên khi đến bảo vệ thực tập cầm theo báo cáo thực tập của mình.

(lưu ý: Các báo cáo thực tập đều có xác nhận của đơn vị đến thực tập)

- Sinh viên các lớp lên đúng bàn giáo viên được phân công hỏi bảo vệ.