Một số hình ảnh Thực tập Kỹ thuật K55

Lượt xem: 925

Bộ môn Cầu Hầm đã tổ chức Thực tập Kỹ thuật cho các sinh viên K55 tại các công trình ở Hà Nội và một số tỉnh ở phía Bắc.

Tháng 9 và tháng 11 năm 2017, sinh viên các lớp chuyên ngành: Cầu Đường Anh, Cầu Đường Pháp, Cầu Hầm, Cầu Đường Bộ, Cầu Đường Sắt, Đường Hầm và Metro K55 đã được các giảng viên của Bộ môn Cầu Hầm hướng dẫn đi tìm hiểu thực tế ở các công trình lớn đã và đang xây dựng bao gồm: Dự án Cầu Bạch Đằng (Hải Phỏng); Cầu Tân Vũ-Lạch Huyện; Các cầu trên tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội, các Hầm ở Nhà máy Thủy Điện Hòa Binh.

Một số hình ảnh đợt thực tập kỹ thuật