Lịch bảo vệ thực tập kỹ thuật chuyên ngành Cầu các lớp K54 chính quy

Lượt xem: 1472

Thông báo lịch bảo vệ TTKT K54 chính quy:

 

Lịch bảo vệ thực tập kỹ thuật:

 Lớp

GVPT

Phòng hỏi bảo vệ

Cầu đường Anh (31SV)

T. Dũng + Thầy Tú + T. Minh

8 h sáng ngày 03 tháng 12 năm 2016
P106 A5

Cầu đường Pháp (38SV)

Thầy Nam + T. Hậu
+ T. Việt Hải

Cầu Hầm: 79sv

T.Lam + T.Mạnh Hải + T.Thuấn + T.An + T.Hòa + C.Nhung

8 h sáng ngày 02 tháng 12 năm 2016
P 106 A5

Cầu đường bộ 1:  41(sv)

T. Đức + T.Tuấn
+ T.Bá Thành

8 h sáng ngày 03 tháng 12 năm 2016
P108A5

Cầu đường bộ 2:  21 (sv)

T.Truyền + T. Thắng

Cầu đường sắt:  27 sv

T.Tuấn Bình + C. Linh

Đường Hầm và Mêtro:  63sv

T.Bích + T. Duy + T.Bá Anh + T.Tùng + T.Vũ

8 h sáng ngày 03 tháng 12 năm 2016
P303A5

 

Chi tiết giáo viên hỏi bảo vệ thực tập và lịch bảo vệ của từng lớp được cập nhật trong đường linh dưới đây:

http://www.mediafire.com/?5htlb54bg7qav