KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH SV LẦN THỨ 32 - NĂM HỌC 2016-2017, TIỂU BAN 1&2, KHOA CÔNG TRÌNH

Lượt xem: 255

Từ 7giờ 30’ đến 12 giờ 00’ ngày 18 tháng 04 năm 2017, Tiểu ban 1&2 Khoa Công trình đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 21 đề tài NCKH sinh viên (Tiểu ban 1: 11 đề tài; Tiểu ban 2: 10 đề tài). Các đề tài đều được các Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

Hội đồng của Tiểu ban 1, Khoa Công trình thống nhất đề nghị Nhà trường xét trao giải cho các đề tài sau:

Tên đề tài đạt giải nhất: ''Kết cấu cầu dầm liên hợp sử dụng dầm thép cán nóng: một giải pháp hiệu quả trong xây dựng cầu vượt nhịp vừa và nhỏ''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Vương Tùng Lâm             Lớp: Cầu Hầm K54

2. Hà Văn Sỹ                     Lớp: Cầu Hầm K54

3. Trần Văn Quân              Lớp: Cầu Hầm K54

4. Phạm Thanh Hưng        Lớp: Cầu Hầm K54

Giảng viên hướng dẫn:      PGS.TS. Trần Đức Nhiệm     Bộ môn: Cầu Hầm

II. Giải nhì: 2 giải

Tên đề tài đạt giải nhì: '''Mô phỏng cơ chế ăn mòn của cốt thép trong bê tông, ứng dụng trong dự báo tuổi thọ các công trình cầu hầm​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Phạm Văn Hùng           Lớp: Đường Hầm và Metro K54

2. Phạm Đình Đạo           Lớp: Đường Sắt Đô Thị K54

3. Nguyễn Khắc Minh      Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K55

4. Nguyễn Viết Bắc        Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K54

Giảng viên hướng dẫn:      PGS.TS. Trần Thế Truyền     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải nhì: '''Nghiên cứu ảnh hưởng của từ biến bê tông đến sự hình thành vết nứt trong cầu bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Sỹ Tú                Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

2. Nguyễn Xuân Thắng      Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

3. Nguyễn Xuân Hòe        Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

Giảng viên hướng dẫn:     TS. Ngô Văn Minh    Bộ môn: Cầu Hầm

III. Giải ba: 2 giải

Tên đề tài đạt giải ba: ''Ứng dụng bê tông tính năng siêu cao cho vỏ hầm lắp ghép​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Quang Minh            Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K54

2. Phạm Anh Đức              Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K54

3. Lương Văn Lai              Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K54

4. Hoàng Tuấn Anh           Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K54

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Hồ Xuân Nam     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải ba: '''Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực vữa bơm và biện pháp thi công đến khả năng chịu tải lý thuyết của neo đất theo các quy trình hiện hành​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Phạm Văn Dũng          Lớp: Đường Hầm và Metro K54

2. Nguyễn Đức Trung      Lớp: Đường Hầm và Metro K54

3. Lê Phú Đại                Lớp: Đường Hầm và Metro K54

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Nguyễn Phương Duy     Bộ môn: Cầu Hầm

IV. Giải khuyến khích: 1 giải

Tên đề tài đạt giải khuyến khích: '''Phân tích ảnh hưởngxây dựng nhà ga Metro đến lún bề mặt tại TP HCM​​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Ngọc Thành Duy      Lớp: Đường Hầm và Metro K54

2. Ngô Văn Chợ                      Lớp: Đường Hầm và Metro K54

3. Hoàng Đình Trung               Lớp: Đường Hầm và Metro K54

4. Đỗ Hữu Thắng                   Lớp: Đường Hầm và Metro K54

5. Trần Văn Tuấn                  Lớp: Đường Hầm và Metro K54

Giảng viên hướng dẫn:      ThS. Nguyễn Thạch Bích    Bộ môn: Cầu Hầm

 

Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS. Trần Đức Nhiệm                               Thư ký Hội Đồng: TS. Hồ Xuân Nam

 

Hội đồng của Tiểu ban 2, Khoa Công trình thống nhất đề nghị Nhà trường xét trao giải cho các đề tài sau:

Tên đề tài đạt giải nhất: ''Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cầu khu vực Cầu Giấy''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đức Bình             Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K56

2. Nguyễn Nữ Hà Mi             Lớp: Cầu Đường Bộ 2 K56

3. Nguyễn Hoàng Nam         Lớp: Cầu Hầm 2 K56

Giảng viên hướng dẫn:     TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung     Bộ môn: Cầu Hầm

II. Giải nhì: 2 giải

Tên đề tài đạt giải nhì: '''Xác định đặc tính co ngót và phá hủy của vữa xi măng cường độ cao​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Phạm Huy Anh             Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

2. Nguyễn Đại Dương       Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

3. Phạm Quốc Huy         Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

4. Hà Ngọc Anh Minh     Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

5. Nguyễn Minh Hòa      Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Bùi Tiến Thành    Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải nhì: '''Phân tích ứng xử của bản thép mặt cầu bản trực hướng dưới tác dụng của tải trọng​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Đoàn Quỳnh Anh           Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

2. Lê Hữu Thọ                  Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

3. Bùi Anh Dũng              Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

4. Trần Văn Hưng            Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

5. Lê Văn Quyền            Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

Giảng viên hướng dẫn:     TS. Hoàng Việt Hải   Bộ môn: Cầu Hầm

III. Giải ba: 2 giải

Tên đề tài đạt giải ba: ''Nghiên cứu đề xuất ứng dụng dầm I cánh rộng trong thiết kế cầu Việt Nam​​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Tuấn Anh             Lớp: Cầu Hầm K54

2. Nguyễn Văn Tập              Lớp: Cầu Hầm K54

3. Hoàng Nghĩa Thạch         Lớp: Cầu Đường Bộ 1 K54

4. Bùi Văn Tiến                  Lớp: Cầu Hầm K54

5. Trần Bá Trọng               Lớp: Cầu Hầm K54

Giảng viên hướng dẫn:      ThS. Nguyễn Tuấn Bình     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải ba: '''Đánh giá hiệu quả của dự ứng lực ngang của dầm ngang đến hệ số phân bố ngang của cầu dầm BTCT nhịp giản đơn​​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Lê Ngọc Nam            Lớp: Cầu Đường Sắt 1 K54

2. Trương Văn Khang    Lớp: Cầu Đường Sắt 1 K54

3. Lê Văn Huy               Lớp: Cầu Đường Sắt 1 K54

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Hoàng Việt Hải   Bộ môn: Cầu Hầm

IV. Giải khuyến khích: 1 giải

Tên đề tài đạt giải khuyến khích: '''Ảnh hưởng của dạng sườn tăng cường đến ứng xử của kết cấu bản chịu uốn​​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đức Kiên          Lớp: Đường Hầm và Metro K54

2. Nguyễn Văn Thịnh        Lớp: Đường Hầm và Metro K54

3. Phạm Văn Tín              Lớp: Đường Hầm và Metro K54

4. Nguyễn Hoàng Dũng     Lớp: Đường Hầm và Metro K54

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Trần Anh Tuấn    Bộ môn: Cầu Hầm

 

Chủ tịch Hội Đồng: TS. Nguyễn Văn Hậu                               Thư ký Hội Đồng: TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung