KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem: 1799

Bộ môn Cầu Hầm thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Cầu, Hầm K54 năm học 2017-2018:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích: Tạo môi trường để sinh viên tập sự làm kỹ sư xây dựng cầu, hầm, giúp các em hình thành đức tính chủ động, tự tin, sáng tạo trong công việc. Tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu thực tế hoặc/và trực tiếp tham gia các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường. Giáo dục ý thức lao động, tác phong công nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công tác kỹ sư. Giúp sinh viên biết cách tạo dựng các mối quan hệ với những người hoạt động trong chuyên môn. Giúp sinh viên xác định mục tiêu cho mình trong đợt thực tập như: trải nghiệm công việc kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư quản lý; nghiên cứu khoa học; chuẩn bị cho ĐATN, …

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể như sau:

- Tháng 6-7/2017: Sinh viên tự túc liên hệ thực tập tại các đơn vị theo Công văn giới thiệu của Nhà trường và Đề cương thực tập của Bộ môn
- Thời gian thực tập: 5 tuần dự kiến từ đầu tháng 8 năm 2017
- Ngày thứ nhất: Sinh viên nghe hướng dẫn kế hoạch thực tập và các chuyên đề tại trường.
- Tuần đầu tiên: Sinh viên trao đổi cùng GVHD để lập đề cương chi tiết cho nội dung sẽ thực tập.
- Tuần thứ hai đến tuần thứ năm: Sinh viên thực tập tại cơ sở, báo cáo tiến độ hàng tuần cho giáo viên hướng dẫn.
- Tuần cuối cùng: Sinh viên viết báo cáo thực tập và bảo vệ Báo cáo thực tập với bộ môn

Bộ môn gửi Danh sách các đơn vị đã nhận sinh viên chuyên ngành Cầu, Hầm thực tập (đối với K53):

STT

Đơn vị

1

Công ty CP TVXD CTGT 1

2

Công ty Cầu Lớn Hầm  (Tedi)

3

Công ty Cầu 3 Thăng Long

4

Công ty TV XD CTGT II (Tedi)

5

Công ty Cầu 14

6

Công ty Cầu 11 Thăng Long

7

Công ty TV ĐT&XD ĐS

8

Công ty Cầu 12

9

Trung tâm tư vấn quốc tế (Tedi)

10

Viện Cầu Hầm (Viện KHCN GT)

11

Công ty CP Tư Vấn TK Cầu Đường (Tedi)

12

Công ty Cầu 5 Thăng Long

13

Công ty Cầu 1 Thăng Long

14

Công ty CP TVTK Đường Bộ  (Tedi)

15

Tổng công ty Thăng Long-CTCP

16

Bộ môn Cầu Hầm

17

Công ty CP TVĐT&XD GTVT

18

Công ty CP XDCT1

19

Công ty CP XD Sông Lam

20

Công ty TNHH GTVT

 
 

Nội dung cụ thể xem tập đính kèm:

 https://www.dropbox.com/s/06cyzn476nqj5as/De%20cuong%20Thuc%20tap%20Tot%20Nghiep%20K54.pdf?dl=0