KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem: 151

Bộ môn Cầu Hầm thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Cầu, Hầm K54 năm học 2017-2018:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích: Tạo môi trường để sinh viên tập sự làm kỹ sư xây dựng cầu, hầm, giúp các em hình thành đức tính chủ động, tự tin, sáng tạo trong công việc. Tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu thực tế hoặc/và trực tiếp tham gia các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường. Giáo dục ý thức lao động, tác phong công nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công tác kỹ sư. Giúp sinh viên biết cách tạo dựng các mối quan hệ với những người hoạt động trong chuyên môn. Giúp sinh viên xác định mục tiêu cho mình trong đợt thực tập như: trải nghiệm công việc kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư quản lý; nghiên cứu khoa học; chuẩn bị cho ĐATN, …

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể như sau:

- Tháng 6-7/2017: Sinh viên tự túc liên hệ thực tập tại các đơn vị theo Công văn giới thiệu của Nhà trường và Đề cương thực tập của Bộ môn
- Thời gian thực tập: 5 tuần dự kiến từ đầu tháng 8 năm 2017
- Ngày thứ nhất: Sinh viên nghe hướng dẫn kế hoạch thực tập và các chuyên đề tại trường.
- Tuần đầu tiên: Sinh viên trao đổi cùng GVHD để lập đề cương chi tiết cho nội dung sẽ thực tập.
- Tuần thứ hai đến tuần thứ năm: Sinh viên thực tập tại cơ sở, báo cáo tiến độ hàng tuần cho giáo viên hướng dẫn.
- Tuần cuối cùng: Sinh viên viết báo cáo thực tập và bảo vệ Báo cáo thực tập với bộ môn

Nội dung cụ thể xem tập đính kèm:

 https://www.dropbox.com/s/06cyzn476nqj5as/De%20cuong%20Thuc%20tap%20Tot%20Nghiep%20K54.pdf?dl=0