Giới thiệu các chuyên ngành tuyển sinh ĐHCQ: Cầu Đường Bộ (GHA-01), Cầu Hầm (GHA-03), Cầu Đường Sắt (GHA-05), Đường hầm và Metro (GHA-12)

Lượt xem: 1421

Năm 2018 Trường ĐHGTVT tuyển sinh 4 chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây dựng Cầu Đường Bộ (GHA-01) , Kỹ thuật Xây dựng Cầu Hầm (GHA-03), Kỹ thuật Xây Dựng Cầu Đường Sắt (GHA-05) và Kỹ thuật Xây Dựng Đường hầm và Metro (GHA-12) với các tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07 tổng số hơn 600 chỉ tiêu do Bộ môn Cầu Hầm phụ trách và kết hợp đào tạo, cụ thể như sau:

Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông Mã đăng ký Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu đường bộ GHA-01 A00; A01; D01; D07 365
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu hầm GHA-03 A00; A01; D01; D07 90
Chuyên ngành Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt GHA-05 A00; A01; D01; D07 50

Nhóm Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (bao gồm: 

Kỹ thuật XD Đường sắt đô thị;

Kỹ thuật XD Đường hầm và metro;

Địa kỹ thuật CTGT;

Kỹ thuật GIS và trắc địa CT)

GHA-12 A00; A01; D01; D07 120