Danh mục các môn học Bộ môn Cầu Hầm phụ trách giảng dạy

Lượt xem: 1604

      Dưới đây là các môn học do Bộ môn Cầu Hầm phụ trách giảng dạy. Các môn học sẽ được tổ hợp phù hợp theo các lớp chuyền ngành. Các lớp chuyên ngành bao bộ môn cầu tham gia giảng dạy như: Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm, Chuyền ngành Xây dựng Đường hầm - Metro, Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường bộ, Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường sắt, Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - Kinh tế Quản lý Khai thác cầu đường,...

  STT  

        TÊN HỌC PHẦN       

  MÃ HỌC PHẦN  

1

 Cơ sở công trình cầu

CAU2.01.3

2

 Thiết kế cầu thép

CAU02.2

3

 Thiết kế cầu thép nâng cao

CAU03.2

4

 Thiết kế cầu bê tông cốt thép

CAU04.2

5

 Thiết kế cầu bê tông cốt thép

 nâng cao  

CAU05.2

6

 Xây dựng cầu

CAU06.2

7

 Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

CAU07.2

8

 Thiết kế đường hầm

CAU2.02.3

9

 Thiết kế Metro

CAU2.03.2

10

 Thi công đường hầm

CAU2.04.2

11

 Thi công Metro

CAU2.05.2

12

 Khai thác và kiểm định cầu

CAU12.2

13

 Khai thác và sửa chữa đường hầm

CAU2.06.2

14

 Đồ án thiết kế cầu

CAU19.1

15

 Đồ án xây dựng cầu

CAU20.1

16

 Đồ án thiết kế đường hầm và Metro

CAU21.1

17

 Đồ án xây dựng đường hầm

CAU22.1

18

 Chuyên đề cầu

CAU2.07.2

19

 Chuyên đề hầm

CAU2.08.2

20

 Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường

CAU2.09.2

21

 Công trình nhân tạo F1

CAU13.3

22

 Công trình nhân tạo F2

CAU14.3

23

 Thực tập kỹ thuật

CAU15.1

24

 Thực tập tốt nghiệp

CAU16.4

25

 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu

CAU17.10

26

 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Hầm

CAU18.10