Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường bộ

Lượt xem: 1160

Với mục đích đào tạo kỹ sư ngành Cầu và Đường bộ, sinh viên theo học chuyên ngành Cầu Đường bộ sẽ được trang bị kiến thức chung về xây dựng công trình giao thông và các kiến thức chuyên sâu về cầu và đường bộ. Trong quá tình học tập tại trường, sinh viên ngành Cầu Đường bộ sẽ được học các môn học cơ bản và cơ sở chuyên môn để có các kiến thức nền tảng theo chương trình các môn học chung về xây dựng công trình giao thông. Sau khi đã tiếp thu các kiến thức nền tảng sinh viên sẽ được các cung cấp các kiến thức chuyên sâu về cầu và đường bộ. Sinh viên ngành Cầu Đường bộ sẽ được giảng viên bộ môn Cầu Hầm và bộ môn Đường bộ đảm nhận hướng dẫn trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, khi ra trường sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức về cơ học và kỹ năng tính toán phân tích kết cấu phục vụ cho thiết kế cầu, đường bộ.

Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư cầu đường bộ có thể làm việc với vai trò là kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ, chỉ đạo thi công tại các công ty Xây dựng và quản lý các công trình giao thông hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng theo lĩnh vực xây dựng cầu và đường bộ.

Chuyên ngành sẽ tiếp tục đào tạo các kỹ sư nâng cao trình độ, học tập lên các bậc cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ trong và ngoài nước