Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm

Lượt xem: 1676

Với mục đích đào tạo kỹ sư ngành Cầu Hầm, sinh viên theo học chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm sẽ được trang bị các kiến thức chung về Xây dựng công trình giao thông và các kiến thức chuyên sâu về cầu và hầm. Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên ngành Xây dựng Cầu Hầm sẽ học các môn học cơ bản và cơ sở chuyên môn để có các kiến thức nền tảng theo chương trình các môn học chung về xây dựng công trình giao thông. Sau khi đã tiếp thu các kiến thức nền tảng sinh viên sẽ được các cung cấp các kiến thức chuyên sâu trong các môn học chuyên ngành trong các lĩnh vực lập dự án, thiết kế kết cấu, kỹ thuật – công nghệ và tổ chức thi công; khai thác bảo trì, khôi phục và tăng cường các công trình cầu, hầm và các công trình nhân tạo khác trên đường bộ và đường sắt. Khi ra trường sinh viên đã được trang bị đầy đủ những kiến thức về cơ học và kỹ năng tính toán phân tích kết cấu phục vụ cho thiết kế cầu, hầm; được đào tạo về kỹ thuật xây dựng truyền thống và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công cầu, hầm các kỹ sư chuyên ngành Cầu Hầm có khả năng phát hiện và giải quyết các công việc trong thiết kế, thi công, kiểm định đánh giá chất lượng các công trình cầu.

Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư cầu hầm có thể làm việc với vai trò là kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ, chỉ đạo thi công tại các công ty Xây dựng và quản lý các công trình giao thông hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng theo lĩnh vực xây dựng cầu hầm và xây dựng đường.

Ngoài ra với những kiến thức đã được trang bị kỹ sư cầu hầm có thể làm việc với vai trò là kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ và chỉ đạo thi công trong các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp và thuỷ lợi.

Chuyên ngành sẽ tiếp tục đào tạo các kỹ sư nâng cao trình độ, học tập lên các bậc cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ trong và ngoài nước.