THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K52

Lượt xem: 820

Bộ môn thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp K52 như sau:

A. CÁC ĐƠN VỊ

I. DS TÊN CÔNG TY ĐƯA SINH VIÊN ĐẾN TTTN VÀ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH (Các SV iên hệ với giáo viên phụ trách để biết kế hoạch đến thực tập tại các công ty)

 
1. Cty CP TVTK Cầu lớn Hầm(BRITEC): T.Hậu + C.Linh 
 
2. Công ty TVTK Đường Bộ (TEDI): T.Tùng 
 
3. Công ty TVTK Cầu Đường (TEDI): T.Lam 
 
4. Công ty CP Tư vấn XDGT II (TEDI): T.Hòa + T.Minh
 
5. TT Tư vấn thiết kế Kết cấu Công trình: T.Thuấn 
 
6. Viện Cầu Hầm - Viện KHCN: T.Dũng
 
7. Công ty Cổ phần TVĐT & XD GTVT: T.An + T. Bùi Thành
 
8. Công Ty CP ĐT XD & Thương mại BIM: T.Đức 
 
9. Cty Cổ phần Cầu 12 - Cienco1: T. Bá Thành + C.Nhung 
 
10. Công ty Cầu 14: T.Truyền 
 
11. Công ty Cổ phần Cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long: T. Mạnh Hải + T.Tú 
 
12. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng CTGT: T. M.Hải + T.Tuấn Bình 
 
13. Bộ môn Cầu Hầm nhóm Hầm : T. Vũ + T.Bích 
 
14. Bộ môn Cầu Hầm nhóm Cầu :T. H.Hải+T. B.Anh+T.Tuấn 
 
16. Công ty Thi công cơ giới 1 - Tổng 1: T.Vũ 
 
17. Công ty cổ phần 473 - Tổng 4 + Cty GTVT: T.Nam + T.Lam
 
 
II Nhóm sinh viên Tự liên hệ TT Tự liên hệ Nhận quyết định và công văn vào buổi chiều thứ hai ngày 10/3/2015
 
 
B. LỊCH NGHE GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN :
 
THỜI GIAN: 9H SÁNG, NGÀY 10/8/2015
 
ĐỊA ĐIỂM: Phòng xem tại bảng tin bộ môn
 
 
Bộ môn yêu cầu toàn bộ sinh viên K52 đều phải có mặt để nghe hướng dẫn thực tập.