Thông báo lịch bảo vệ thiết kế tốt nghiệp

Lượt xem: 1825

Lịch bảo vệ đề tài thiết kế tốt nghiệp các khóa Chính Quy + Tại chức + Liên thông năm học 2014 - 2015

Kế hoạch đọc duyệt và bảo vệ đề tài thiết kế tốt nghiệp các khóa theo lịch sau:

 

 

 

 

  1. Các lớp chính quy K52 + các lớp ghép chính quy:

 

  • Lịch đọc duyệt:        Từ 5-7/1/2015
  • Chủ tịch hội đồng ký Bộ môn: Xem lịch hẹn riêng từng HĐ
  • Lịch bảo vệ TKTN:    Từ 9- 10/1/2015

 

 

  1. Các lớp tại chức K46 + LT K16.2 + B2 và các lớp ghép

 

  • Lịch đọc duyệt:        Từ 12-14/1/2015
  • Chủ tịch hội đồng ký Bộ môn: Xem lịch hẹn riêng từng HĐ
  • Lịch bảo vệ TKTN:    Từ 16- 17/1/2015