Những cơ sở đã đặt quan hệ hợp tác và nghiên cứu

Lượt xem: 610
 1. Khoa Cầu Hầm, Trường Đại học Đường sắt Mockba – Cộng hòa liên bang Nga

ИHCTИTYT ПYTИ CTPOИTEЛCTBA И COOPYЖEHИЙ – MOCKOBCKИЙ ГOCYДAPCTBEHHЫЙ YHИBECИTET ПYTИ COOБЩEHИЯ (MИИT)

Liên hệ: PGS. TS. Trần Đức Nhiệm

 1. Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Cầu Đường Paris - Cộng hòa Pháp

Ecole Nationale de Ponts et Chausées (ENPC) 

Liên hệ: TS. Nguyễn Phương Duy

 1. Viện kết cấu bê tông, Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Darmstadt - Cộng hòa liên bang Đức

Institut für Massivbau, Technische Universität Darmstadt - BRD

Liên hệ: TS. Nguyễn Duy Tiến

 1. Viện kết cấu bê tông và công nghệ vật liệu xây dựng, Trường Đại học tổng hợp Leipzig - Cộng hòa liên bang Đức

Institut für Massivbau und Baustofftechnologie, Universität Leipzig - BRD 

Liên hệ: TS. Nguyễn Đức Tùng

 1. Khoa xây dựng và môi trường, Trường Đại học tổng hợp New South Wales - Cộng hòa Ôxtrâylia

School of Civil and Enviromental Engineering, University of New South Wales - Australia 

Liên hệ: TS. Ngô Ngọc Sơn

 1. Khoa công trình, Đại học Laval - Canada
 

        Faculté des Ouvrages, Université Laval

 

          Liên hệ: TS. Nguyễn Phương Duy

 
 1. Khoa cơ học ứng dụng, Đại học Liege - Vương Quốc Bỉ

               Faculté des Sciences Appliqué, Université de Liège

               Liên hệ: TS. Trần Thế Truyền 

 1. Đại học công nghệ Montreal, Đại học Quebec - Canada
 

          Ecole de technologie superieure, Université du Quebec

 

         Liên hệ: TS. Vũ Việt Hưng 

 1. Viện Quốc gia về khoa học ứng dụng Strasbourg, Cộng hòa Pháp
 

          Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg), France

 

         Liên hệ: TS. Hồ Xuân Nam 

 1. Khoa Công nghệ vật liệu Polyme và Composite, Trường đại học Mỏ, Douai, CH Pháp
 

          Technologie des Polymères et Composites Ingénierie Mécanique(TPCIM), École des Mines de Douai

 

         Liên hệ: TS. Nguyễn Hữu Thuấn 

 1. Viện nghiên cứu cơ học và công nghệ Cachan, Trường Sư phạm cao cấp Cachan
 

          Laboratoire de mécanique et technologie (LMT-Cachan), Ecole normale supérieure de Cachan (ENS Cachan)

 

         Liên hệ: TS. Ngô Văn Minh

 

 1. Khoa Công nghệ vật liệu Polyme và Composite, Trường đại học Mỏ, Douai, CH Pháp
 

          Technologie des Polymères et Composites Ingénierie Mécanique(TPCIM), École des Mines de Douai

 

         Liên hệ: NCS. Nguyễn Văn Hậu 

 

13.  Trường Đại học Đông Paris, CH Pháp

 

          Université Paris-Est

 

         Liên hệ: NCS. Trần Anh Tuấn

 14. Trường Đại học Alabama, Mỹ

   The University of Alabama

         Liên hệ: NCS. Hồ Xuân Tú