Cuộc thi pano ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty quản lý Đường sắt Hà Thái lần thứ VI, nhiệm kỳ 1025 - 2020

Lượt xem: 975

Trong không khí thi đua  sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty  QLĐS Hà Thái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong không khí thi đua  sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty  QLĐS Hà Thái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty đã phát động một phong trào nhằm tạo ra một không khí thi đua sâu rộng trong CBCNV toàn Công ty, đó là phong trào làm pano ảnh thể hiện không khí thi đua trong sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn chạy tàu. Phong tào này đã thu hút 24 Công đoàn bộ phận được chia làm  07 đội tham gia đó là Công đoàn các Đội đường 123, 124, 125, 126, Công đoàn Xí nghiệp quản lý Cầu Thăng Long, Công đoàn Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Thi công cơ giới, Công đoàn Cơ quan Công ty QLĐS Hà Thái, thời gian thi đua bắt đầu từ 26 tháng 3 năm 2015 đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2015.