Các môn học Bộ môn Cầu Hầm quản lý

Lượt xem: 1128
Activies 2

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN QUẢN LÝ

 

1. Cơ sở công trình cầu

2. Thiết kế cầu thép

3. Thiết kế cầu thép nâng cao

4. Thiết kế cầu bê tông cốt thép

5. Thiết kế cầu BTCT nâng cao

6. Xây dựng cầu

7. Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

8. Thiết kế đường hầm và Metro F1

9. Thiết kế đường hầm và Metro F2

10. Xây dựng đường hầm

11. Công nghệ xây dựng đường hầm và Metro hiện đại

12. Khai thác và kiểm định cầu

13. Công trình nhân tạo F1

14. Công trình nhân tạo F2