Đăng ký thực hiện Đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

Lượt xem: 647

Hiện nay, các giảng viên của Bộ môn đang có những hướng nghiên cứu để giúp các sinh viên thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018. Các sinh viên có nguyện vọng tham gia đề tài NCKH, có thể liện hệ trực tiếp với các thầy, cô hoặc gửi danh sách nhóm cho Bộ môn.

Các nhóm có thể đăng ký các hướng nghiên cứu sau:

1. Ứng dụng vật liệu mới cho công trình cầu, hầm

2. Phân tích các kết cấu cầu hầm 

3. Tính toán thiết kế cầu bê tông cốt thép

4. Tính toán thiết kế cầu thép

5. Các công nghê xây dựng cầu

6. Kiểm định, sửa chữa và tăng cường cầu

7. Thiết kế và thi công đường hầm và  metro

Các nhóm sinh viên gửi danh sách đăng ký (tối đa 5 SV/1 nhóm, lớp, điện thoại, email) qua email cho Bộ môn: TS. Hồ Xuân Nam, Bộ môn Cầu Hầm, email: hxnam@utc.edu.vn. Tel: 0978918968. 

Bộ môn sẽ đề nghị giảng viên hướng dẫn trực tiếp trao đổi với các nhóm sinh viên sau khi có phân bổ đề tài cho từng nhóm.