Hội thảo chuyên đề: Một số tiến bộ mới nhất trong phân tích kết cấu công trình dưới các điều kiện cực hạn

Lượt xem: 656

Ngày thứ 4, 15 tháng 3 năm 2017, Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình đã phối hợp với Phòng nghiên cứu, thí nghiệm Roberval, trường Đại học kỹ thuật Compiègne, CH Pháp  tổ chức hội thảo chuyên đề : "Một số tiến bộ mới nhất trong phân tích kết cấu công trình dưới các điều kiện cực hạn". Hội thảo được thực hiện với sự chủ trì của bộ môn Cầu Hầm, đại diện là TS. Bùi Tiến Thành, phó chủ nhiệm bộ môn và sự tham gia của các nhà khoa học trong nhà trường: PGS.TS. Ngô Đăng Quang, PGS.TS. Trần Đức Nhiệm, PGS.TS. Lương Xuân Bính, TS. Đào Văn Dinh và tập thể các thầy cô giáo, nhà khoa học thuộc bộ môn Cầu Hầm - Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận Tải. Trong hội thảo GS.Adnan Ibrahimbegovic, chủ tịch hội đồng cơ học vùng Picadie, Cộng Hòa Pháp, thành viên Viện đại học Pháp, GS Đại học Kỹ thuật Compiegne và đại học Sorbonne đã trình bày các tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực cơ học tính toán cho công trình.

Ngày thứ 4, 15 tháng 3 năm 2017, Bộ môn Cầu Hầm, Khoa Công trình đã phối hợp với Phòng nghiên cứu, thí nghiệm Roberval, trường Đại học kỹ thuật Compiègne, CH Pháp  tổ chức hội thảo chuyên đề : "Một số tiến bộ mới nhất trong phân tích kết cấu công trình dưới các điều kiện cực hạn". Hội thảo được thực hiện với sự chủ trì của bộ môn Cầu Hầm, đại diện là TS. Bùi Tiến Thành, phó chủ nhiệm bộ môn và sự tham gia của các nhà khoa học trong nhà trường: PGS.TS. Ngô Đăng Quang, PGS.TS. Trần Đức Nhiệm, PGS.TS. Lương Xuân Bính, TS. Đào Văn Dinh và tập thể các thầy cô giáo, nhà khoa học thuộc bộ môn Cầu Hầm - Khoa Công trình và Viện Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận Tải. Trong hội thảo GS.Adnan Ibrahimbegovic, chủ tịch hội đồng cơ học vùng Picadie, Cộng Hòa Pháp, thành viên Viện đại học Pháp, GS Đại học Kỹ thuật Compiegne và đại học Sorbonne đã trình bày các tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực cơ học tính toán cho công trình.

Sau buổi hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thân mân GS. Adnan Ibrahimbegovic.

GS. Adnan Ibrahimbegovic đã đề xuất với nhà trường một số nội dung hợp tác về đào tạo, trước mắt GS. Ibrahimbegovic đề nghị nhà trường hỗ trợ cử một Nghiên cứu sinh tham gia đào tạo NCS phối hợp giữa trường ĐH GTVT và trường ĐH KT Compiegne. 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long đã trân trọng chào mừng GS. Adnan Ibrahimbegovic tới thăm và tổ chức hội thảo tại nhà trường, bày tỏ sự hoan nghênh các phối hợp về nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo NCS giữa GS và các nhà khoa học của nhà trường.