Luận án tiến sỹ - Bộ môn Cầu-Hầm

Lượt xem: 963

 Luận án Tiến sỹ

1.     Nguyễn Viết Huy: Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam, 2015

2.     Nguyễn Viết Thanh: Mô phỏng số dòng chảy và dự báo xói cục bộ trụ cầu, 2015

3.     Ngô Thanh Thủy: Độ tin cậy chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polyme cốt sợi các bon CFRP, 2015

4.     Ngô Châu Phương: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 2014

5.     Nguyễn Lộc Kha:Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học của bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu, 2013

6.     Trịnh Văn Toàn: Nghiên cứu tác động của xe tải nặng đến các bộ phận kết cấu nhịp cầu và xác lập chế độ khai thác thích hợp cho hệ thống cầu đường bộ, 2010

7.     Phạm Duy Anh: Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học vật liệu và ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép ứng dụng trong kết cấu cầu, 2010

8.     Hồ Thị Lan Hương: Nghiên cứu ứng dụng máy toàn đạc điện tử và công nghệ GPS trong xây dựng và khai thác công trình cầu ở Việt Nam, 2010

9.     Đinh Công Tâm: Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng cao sử dụng các vật liệu địa phương phía Nam trong kết cấu cầu, 2009

10.   Nguyễn Trọng Phú: Đánh giá độ tin cậy của kết cấu nhịp dầm hộp BTCTDƯL theo điều kiện cường độ chịu uốn và chịu cắt, 2006

11.   Khăm Mun Sitthi Lạt: Nghiên cứu, lựa chọn các dạng kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép giản đơn hợp lý trong mạng lưới đường bộ nước CHDCND Lào, 2002

12.    Nguyễn Ngọc Long:  Nghiên cứu ứng dụng bê tông Polime cốt sợi phân tán trong công nghệ sửa chữa cầu bê tông cốt thép, 2000

13.    Hoàng Hà: Nghiên cứu dao động uốn của kết cấu nhịp cầu dây văng trên đường ô tô chịu tác dụng của hoạt tải khai thác, 2000

14.    Nguyễn Thị Minh Nghĩa: Áp dụng phương pháp phân tích hình thái trong quá trình cải tiến hoàn thiện mố cầu dầm, 1992

15.    Nguyễn Quốc Hùng: Về một số giải pháp kết cấu liên hợp để xử lý hầm đường sắt đang khai thác, 1992

16.    Phạm Duy Hữu: Nghiên cứu khả năng chịu va chạm của bản xi măng lưới thép dưới tác dung của tải trọng va chạm sử dụng, 1987

17.    Nguyễn Viết Trung: Một phương pháp thiết kế tối ưu dầm đơn giản BTCT dự ứng lực có cốt thép căng trước, 1985