Sách tham khảo - Bộ môn Cầu Hầm

Lượt xem: 892

Sách tham khảo

1.     Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Đức Thị Thu Định (2005):Phụ gia và hóa chất dùng trong bê tông. Nhà xuất bản Xây dựng.

2.     Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh (2005): Bê tông cốt sợi thép.Nhà xuất bản Xây dựng.

3.     Phạm Duy Hữu, Nguyễn Ngọc Long, Đào Văn Đông, Phạm Duy Anh (2009):Bê tông cường độ cao và chất lượng cao. Nhà xuất bản Xây dựng.

4.     Trần Đức Nhiệm, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thạch Bích (2012): Ví dụ tính toán thiết kế cầu dầm thép trên đường ô tô. Nhà xuất bản GTVT.

5.     Nguyễn Duy Tiến, Ngô Văn Minh(2016): Phương pháp mô hình hệ thanh trong thiết kế kết cấu cầu bê tông cốt thép. Nhà xuất bản Xây dựng.

6.     Ngô Đăng Quang, Nguyễn Duy Tiến (2016):Kết cấu bê tông cốt thép. Nhà xuất bản GTVT.

7.     Bùi Tiến Thành, Ngô Văn Minh, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hữu Thuấn (2016): Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD 2011, Nhà xuất bản Xây dựng.

8.     Ngô Văn Minh, Bùi Tiến Thành, Nguyễn Tuấn Bình, Đỗ Anh Tú (2016): Hướng dẫn tăng cường kết cấu cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP. Nhà xuất bản Xây dựng.

9.     Trần Thế Truyền, Nguyễn Xuân Huy (2011):Phá huỷ và rạn nứt bê tông: Cơ học và ứng dụng. NXB Xây dựng

10.    Nguyễn Viết Trung, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Tú (2014): Thấm và ăn mòn các kết cấu bê tông cốt thép. NXB Xây dựng.

11.    Phạm Duy Hữu, Đào Văn Dinh, Trần Thế Truyền, Thái Khắc Chiến, Nguyễn Thanh Sang (2016):Thiết kế kết cấu theo độ bền. Nhà xuất bản GTVT.

12.    Nguyễn Việt Hùng, Trần Thế Truyền (2016):Tính toán thiết kế gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-xi măng, NXB Xây dựng.

13.    Nguyễn Trọng Phú, Nguyễn Đắc Đức (2008): Kiểm tra và bảo trì cầu bê tông cốt thép. Nhà xuất bản GTVT

14.    Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Phương Duy, Nguyễn Duy Lâm (1998): Công nghệ mới xử lý nền đất yếu - Vải địa kỹ thuật và bấc thấm. Nhà xuất bản GTVT.