Các giáo trình của bộ môn Cầu-Hầm

Lượt xem: 1373

Giáo trình

1.     Thiết kế cầu bê tông cốt thép (2016): Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Viết Trung

2.     Công trình nhân tạo Phần I (2016): Nguyễn T.Minh Nghĩa - Trần Thế Truyền - Nguyễn Phương Duy - Nguyễn Duy Tiến - Bùi Tiến Thành - Nguyễn T.Cẩm Nhung - Ngô Văn Minh

3.     Lý thuyết độ tin cậy kết cấu công trình (2016): Trần Đức Nhiệm

4.     Cơ sở công trình cầu (2015): Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Nguyễn T.Cẩm Nhung -Trần Thế Truyền - Nguyễn T.Tuyết Trinh

5.     Kiểm định cầu (2009): Chu Viết Bình - Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Mạnh - Nguyễn Văn Nhậm

6.     Thi công cầu tập II (2009): Chu Viết Bình - Nguyễn Mạnh - Nguyễn Văn Nhậm

7.     Thi công cầu tập I (2007): Chu Viết Bình - Nguyễn Mạnh - Nguyễn Văn Nhậm - Nguyễn Đại Việt

8.     Tổng luận cầu (2007): Nguyễn Thị Minh Nghĩa

9.     Mố trụ cầu (2005): Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Dương Minh Thu

10.   Tổng luận cầu - Cầu gỗ (2000): Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Dương Minh Thu

11.    Cầu bêtông cốt thép tập II (1998): Nguyễn Viết Trung - Hoàng Hà - Nguyễn Ngọc Long

12.    Cầu bêtông cốt thép tập I (1996): Nguyễn Viết Trung - Hoàng Hà

13.    Hướng dẫn thiết kế tập I (1994): Nguyễn Văn Nhậm - Nguyễn Viết Trung

14.    Hướng dẫn thiết kế tập II (1993): Nguyễn Văn Nhậm - Trần Đức Nhiệm - Nguyễn Thị Minh Nghĩa

15.    Công trình nhân tạo trên đường tập I và II (1991): Chu Viết Bình - Nguyễn Quốc Hùng - Hoàng Quang Luận - Nguyễn Văn Nhậm - Nguyễn Thị Minh Nghĩa - Nguyễn Viết Trung

16.    Cầu gỗ (1984): Đào Bá Thực – Dương Minh Thu

17.    Cầu bê tông cốt thép tập I (1978): Nguyễn Xanh – Phan Đình Thanh - Nguyễn Viết Trung