CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ BỘ MÔN CẦU - HẦM

Lượt xem: 648

ĐÀO TẠO THẠC SỸ


1. Thông tin chung

1.1 Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Thạc sỹ có kiến thức nâng cao ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và chuyên sâu trong các lĩnh vực:

Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Kỹ thuật xây dựng cầu hầm

Kỹ thuật xây dựng đường sắt

Kỹ thuật xây dựng sân bay

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đô thị

Kỹ thuật giao thông đường bộ

Thủy lực thủy văn công trình

Địa kỹ thuật công trình giao thông

Địa tin học công trình

Kỹ thuật xây dựng hầm và công trình ngầm giao thông

Vật liệu xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật kết cấu công trình

 

Học viên tốt nghiệp khóa học nắm chắc các công nghệ mới, vật liệu mới các quy trình quy phạm tiên tiến và cập nhật, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hiện đại, thích ứng tốt trong môi trường làm việc của các tập đoàn xây dựng, các tổng công ty, các cơ quan, cũng như các công ty trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó được trang bị phương pháp tư duy hệ thống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thực hành, sáng tạo và làm việc độc lập.

1.2. Yêu cầu.

Chương trình Thạc sỹ ứng dụng ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông đào tạo học viên có các khả năng:

Tiếp cận, giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật đặt ra trong thực tế một cách khoa học, logic và độc lập.

Hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới.

Tư vấn, thiết kế, quản lý, xây dựng và giám sát các công trình trong ngành giao thông vận tải.

Làm việc - hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm.

 2.   Chương trình đào tạo Thạc sỹ, chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm

 

 

 

                       CHUYÊN SÂU: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU HẦM 

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu BTCT

CAU452.02

2

15

30

 

 

60

 

Kết cấu và Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu thép

CAU453.02

2

15

30

 

 

60

 

Chẩn đoán, đánh giá kết cấu công trình cầu, hầm

CAU454.02

2

15

30

 

 

60

 

Công nghệ tiên tiến sửa chữa và tăng cường cầu

CAU455.02

2

15

30

 

 

60

 

Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu

CAU456.02

2

15

30

 

 

60

 

Kết cấu cầu hệ dây và hệ liên hợp

CAU457.02

2

15

30

 

 

60

 

Nguyên lý thiết kế cầu chịu tải trọng gió và động đất

CAU458.02

2

15

30

 

 

60

 

Lý thuyết thiết kế và tính toán cầu hiện đại

CAU459.02

2

15

30

 

 

60

 

Phân tích động kết cấu cầu

CAU460.02

2

15

30

 

 

60

 

Công nghệ hiện đại xây dựng đường hầm và công trình ngầm

CAU461.02

2

15

30

 

 

60

 

Phân tích ứng xử và tác động tương hỗ giữa công trình hầm và môi trường xung quanh

CAU462.02

2

15

30

 

 

60

 

 

 

 3.    Các lĩnh vực, hướng đề tài nghiên cứu (giống của Tiến sỹ)

Xem ở đường link http://bteutc.edu.vn/site/show-news?id=160