Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH SV lần thứ 31 - Năm học 2015-2016, Tiểu ban 2, Khoa Công Trình

Lượt xem: 1154

Từ 7giờ 30’ đến 13 giờ 00’ ngày 20 tháng 04 năm 2016, Tiểu ban 2 Khoa Công trình đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 14 đề tài NCKH sinh viên. Các đề tài đều được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

Hội đồng của Tiểu ban 2, Khoa Công trình thống nhất đề nghị Nhà trường xét trao giải cho các đề tài sau:

I. Giải nhất: 1 giải

Tên đề tài đạt giải nhất: ''Nghiên cứu đặc điểm kết cấu-công nghệ, phương pháp tính toán thiết kế và một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của cầu dầm thép I bọc bê tông''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Dương Hải Thịnh Anh     Lớp: Cầu Hầm K53

2. Ngô Ngọc Anh                Lớp: Cầu Hầm K53

3. Lương Hữu Thuận         Lớp: Cầu Hầm K53

4. Đồng Xuân Tuấn           Lớp: Cầu Hầm K53

Giảng viên hướng dẫn:      PGS.TS. Trần Đức Nhiệm     Bộ môn: Cầu Hầm

II. Giải nhì: 2 giải

Tên đề tài đạt giải nhì: '''Phân tích ảnh hưởng của các đường nứt trong bê tông đến ứng xử của các dầm bê tông cốt thép​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Triệu Quốc Toản          Lớp: Cầu Đường Bộ A K53

2. Lê Quý Bôn                 Lớp: Cầu Đường Bộ A K53

3. Lê Văn Tâm               Lớp: Cầu Đường Bộ A K53

4. Trương Quốc Tiến     Lớp: Cầu Đường Bộ A K53

Giảng viên hướng dẫn:      PGS.TS. Trần Thế Truyền     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải nhì: '''So sánh ứng xử của dầm liên hợp thép-BTCT thông thường và dầm Preco​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Minh Thảo         Lớp: Đường Hầm và Metro K53

2. Nguyễn Đức Phúc           Lớp: Đường Hầm và Metro K53

3. Nguyễn Quang Hùng     Lớp: Đường Hầm và Metro K53

4. Nguyễn Văn Xướng       Lớp: Đường Hầm và Metro K53

Giảng viên hướng dẫn:     TS. Trần Anh Tuấn    Bộ môn: Cầu Hầm

III. Giải ba: 3 giải

Tên đề tài đạt giải ba: '''Phân tích các dạng mặt cắt ngang cầu dầm thép liên hợp trong trường hợp bề rộng cầu lớn​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Đặng Minh Tú                  Lớp: Cầu Hầm K53

2. Bùi Duy Thành                Lớp: Cầu Hầm K53

3. Nguyễn Hữu Thành       Lớp: Cầu Hầm K53

4. Nguyễn Công Nhân      Lớp: Cầu Hầm K53

5. Nguyễn Việt Anh           Lớp: Cầu Hầm K53

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Hồ Xuân Nam     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải ba: '''Tính toán ổn định dầm bê tông dự ứng lực trong giai đoạn lắp dựng​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Vũ Ngọc Ban                    Lớp: Cầu Hầm K53

2. Phan Văn Thanh            Lớp: Cầu Hầm K53

3. Võ Minh Nhật                 Lớp: Cầu Hầm K53

4. Nguyễn Văn Thiêm      Lớp: Cầu Hầm K53

5. Nguyễn Văn Thõa       Lớp: Cầu Hầm K53

Giảng viên hướng dẫn:      TS. Đỗ Anh Tú     Bộ môn: Cầu Hầm

Tên đề tài đạt giải ba: '''Nghiên cứu ảnh hưởng bán kính hầm và chiều sâu đặt hầm đến lún bề mặt khi thi công đường hầm bằng công nghệ TBM​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Văn Tâm       Lớp: Đường Hầm và Metro K53

2. Vũ Quốc Đa                Lớp: Đường Hầm và Metro K53

Giảng viên hướng dẫn:      ThS. Nguyễn Thạch Bích     Bộ môn: Cầu Hầm

IV. Giải khuyến khích: 1 giải

Tên đề tài đạt giải khuyến khích: '''Tính toán đánh giá tải trọng đối với một số loại dầm điển hình miền Nam trước năm 1970​''

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Ngọc Thanh            Lớp: Cầu Hầm K53

2. Lê Ngọc Tiến                  Lớp: Cầu Hầm K53

3. Hoàng Xuân Nguyên    Lớp: Cầu Hầm K53

4. Nguyễn Công Trọng     Lớp: Cầu Hầm K53

5. Trần Mạnh Tiến            Lớp: Cầu Hầm K53

Giảng viên hướng dẫn:      ThS. Nguyễn Tuấn Bình    Bộ môn: Cầu Hầm

 

Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS. Trần Đức Nhiệm                               Thư ký Hội Đồng: TS. Nguyễn Cẩm Nhung