Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp K46 tại chức

Lượt xem: 1160

Danh sách phân công hướng dẫn TKTN + Lịch hẹn của GVHD

Danh sách phân công hướng dẫn TKTN + Lịch hẹn của GVHD:

Thời gian bắt đầu nhận và làm đồ án: từ 29/9/2014 đến 03/01/2015

Nhóm sinh viên nào chưa có lịch hẹn của GVHD thì liên hệ trực tiếp để biết kế hoạch của mình.

Tải danh sách phân công hướng dẫn tại đây:   Tải Xuống