Danh sách phân công hướng dẫn ĐATN chuyên ngành Cầu

Lượt xem: 1235

Danh sách phân công hướng dẫn ĐATN ngày 7 tháng 10 năm 2013

Sinh viên 3 lớp HTKT Cầu đường  K15A+ B+ K15B Thanh Xuân + K45 tại chức Tại trường   Download 

Thời gian làm TKTN Từ:     7/10/2013 đến 18/1/2014

Sinh viên chủ động liên lạc với GV hướng dẫn để biết lịch hẹn cụ thể giao ĐATN