Nội dung Thực tập tốt nghiệp

Lượt xem: 1085

Đề cương thực tập tốt nghiệp chuyên ngành cầu

Mục đích

 

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật của người kỹ sư ngành Cầu hầm.

- Tìm hiểu quá trình tổ chức thiết kế một công trình cầu ( hoặc hầm) bao gồm thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công.

- Tìm hiểu biện pháp tổ chức công trường, tổ chức thi công mỗi hạng mục .

- Thu thập các tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ làm đồ án tôt nghiệp.

 

Nội dung

 

Sinh viên học xong học kỳ 1 năm thứ 5, là lúc đã kết thúc các môn học trong nhà trường được gửi đến các công trường cầu , xưởng chế tạo dầm, đơn vị tư vấn thiết kế và các Ban quản lý dự án xây dựng giao thông để thự tập với tư cách tập sự kỹ thuật và tìm hiểu đồ án cầu .Tuỳ theo tính chất công việc ở những đơn vị được cử đến mà sinh viên thực tập được tham gia những công việc sau:

 

- Tham gia thiết kế cầu , cống nhỏ hoặc các bộ phận của cầu lớn , cầu trung dưới sự hướng dẫn của cán bộ trong đơn vị và giáo viên phụ trách.

- Tham gia thiết kế tổ chức thi công.

- Trực tiếp tham gia lao động về kỹ thuật để học tập cách tổ chức thi công trên công trường, các biện pháp công nghệ xây dựng các hạng mục công trình. Đảm nhận những phần việc của cán bộ kỹ thuật với sự giúp đỡ của kỹ sư phụ trách.

- Nghiên cứu những đồ án thiết kế hiện có ở cơ sở để học tập thêm và thu thập tài liệu chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp.

- Dự nghe báo cáo chuyên đề ở cơ sở thực tập.

 

Sinh viên thực tập có giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giúp cho việc tiếp thu kiến thức thực tế gắn liền với lý thuyết được học. Giáo viên hướng dẫn giúp cho sinh viên thực tập biết cách thu thập tài liệu và số liệu phục vụ cho Đồ án tốt nghiệp và hướng dẫn viết báo cáo thực tập.

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực tập  

Đợt thực tập kéo dài trong: 5 tuần.

Tải đề cương tại đây:       Tải xuống