Danh sách phân công TTTN chuyên ngành Cầu, Hầm K51

Lượt xem: 998

Thực tập tốt nghiệp là một học phần quan trọng của sinh viên trước khi làm đồ án tốt nghiệp. Các bạn sinh viên sẽ được gửi đến những công ty chuyên ngành Cầu, Đường, Hầm để tập sự làm kỹ sư thiết kế hoặc thi công. Sau đợt thực tập các bạn sinh viên sẽ phải tiến hành viết báo cáo và bảo vệ báo cáo của mình.

Danh sách phân công thực tập các lớp K51: Tải file

 

- Lịch thực tập tốt nghiệp của các lớp K51
     + Các lớp Cầu hầm + Cầu đường bộ +Cầu đường Sắt+ Đường Hầm: Bắt đầu từ 4/8/2014 đến 13/9/2014
     +
Yêu cầu:  - Các nhóm liên hệ với giáo viên phụ trách nhóm thực tập để biết kế hoạch chi tiết thời gian và địa điểm đến công ty thực tập.
                  - Các nhóm sinh viên tự liên hệ: cử đại diện đến Bộ môn nhận công văn và quyết định thực tập của mình.

- Mọi thông tin trong quá trình thực tập có thể liên hệ trực tiếp với các thầy cô hướng dẫn thực tập.