Nội dung Thực tập công nhân

Lượt xem: 769

Mục đích

 

Để Sinh viên nghành cầu có điều kiện tìm hiểu thực tế và trực tiếp tham gia các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường.

 

Giáo dục ý thức lao động ,tác phong công nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công nhân.

 

Nội dung

Sinh viên sau khi học xong năm học thứ Ba hoặc thứ Tư dược gửi đến những địa điểm sau : công trường xây dựng cầu, xưởng chế tạo dầm cầu, các đơn vị khảo sát, các cơ quan tư vấn thiết kế cầu đường để được trực tiếp tham gia lao động với tư cách là công nhân hoặc nhân viên kỹ thuật . Được hướng dẫn thực hiện những công tác xây dựng, được tìm hiểu những công việc trên công trường cầu và trong một xưởng thiết kế. Tìm hiểu cách tổ chức thực hiện một công việc xây lắp hoặc thực hiện một đồ án cầu.

Trong thời gian thực tập, sinh viên có thể được bộ môn tổ chức tham quan giới thiệu những công trình cầu lớn tiêu biểu cho ngành cầu.

Sinh viên được nghe báo cáo những chuyên đề kỹ thuật liên quan đến nghề nghiệp ở đơn vị thực tập.

Sinh viên thực tập có giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giúp cho việc tiếp thu kiến thức thực tế gắn liền với lý thuyết được học. Giáo viên hướng dẫn giúp cho sinh viên thực tập viết báo cáo thu hoạch thực tập.

 

 

 

 

Thời gian

Các lớp Cầu Hầm và Đường Hầm-Mêtrô: 2 tuần.
Các lớp Cầu Đường Bộ và Cầu Đường Sắt: 1 tuần.