Chuyên ngành Xây dựng đường hầm - Metro

Lượt xem: 1225

Với mục đích đào tạo kỹ sư ngành Đường Hầm và Mêtro, sinh viên theo học chuyên ngành Đường Hầm và Mêtro sẽ được trang bị các kiến thức chung về Xây dựng công trình giao thông và các kiến thức chuyên sâu về đường hầm và đường tàu điện ngầm trong đô thị (Metro). Trong quá trình học tập tại trường , sinh viên ngành Đường Hầm và Mêtro sẽ học các môn học cơ bản và cơ sở chuyên môn để có đầy đủ các kiến thức về cơ học và kỹ năng tính toán phân tích kết cấu phục vụ cho thiết kết cầu, hầm và metro. Sinh viên sẽ được đào tạo về kỹ thuật xây dựng truyền thống và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công cầu, hầm và metro và  được trang bị kỹ năng phát hiện và giải quyết các công việc trong thiết kế, thi công, kiểm định đánh giá chất lượng các công trình giao thông.

Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Đường Hầm và Mêtro có thể làm việc với vai trò là kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ, chỉ đạo thi công tại các công ty Xây dựng và quản lý các công trình giao thông hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng theo lĩnh vực xây dựng đường hầm, công trình ngầm và đường tàu điện ngầm trong đô thị.

Chuyên ngành sẽ tiếp tục đào tạo các kỹ sư nâng cao trình độ, học tập lên các bậc cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ trong và ngoài nước.