Lãnh đạo bộ môn

PGS.TS.-Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng KHCN

0912840678

PGS.TS-Bùi Tiến Thành

Phó trưởng Bộ môn phụ trách , Phó trưởng Khoa Công Trình

0945096555

Thư ký bộ môn

ThS-Vũ Bích Huệ

Chuyên viên

0983241176

Giảng viên đang công tác

PGS.TS-Nguyễn Ngọc Long

Hiệu trưởng; Nguyên trưởng Bộ môn

0913381128

ThS. GVC-Nguyễn Văn Nhậm

Nguyên trưởng bộ môn

0913308874

GS.TS-Trần Đức Nhiệm

Nguyên trưởng bộ môn, Nguyên phó trưởng khoa Công trình

0903446067

ThS. GVC-Nguyễn Văn Chừng

Nguyên phó trưởng bộ môn

0912288362

ThS. GVC-Chu Viết Bình

Nguyên phó trưởng bộ môn, Nguyên phó trưởng khoa Công trình

0913057009

ThS. GVC-Cao Văn Giao

Nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0982069858

ThS. GVC-Nguyễn Mạnh

Giảng viên

+84 913 08 32 42

PGS.TS-Nguyễn T. Minh Nghĩa

Nguyên phó trưởng bộ môn

+84 91 23 55 572

ThS. GVC-Dương Thị Minh Thu

Nguyên phó trưởng phòng Đối ngoại

0903418885

ThS. GVC-Nguyễn Đại Việt

Giảng viên

+84 915342720

PGS.TS-Nguyễn Phương Duy

Giảng viên

+84 9123 8 6996

TS-Nguyễn Văn Hậu

Giảng viên

0962472568

TS-Nguyễn T. Cẩm Nhung

Giảng viên

0947610939

NCS-Nguyễn Thạch Bích

Giảng viên

0983047881

PGS.TS-Trần Thế Truyền

Giảng viên, Chủ tịch CĐ Khoa Công Trình

0912009805

NCS-Nguyễn Mạnh Hải

Giảng viên

0935030999

NCS -Nguyễn Xuân Lam

Giảng viên

0983047881

PGS.TS-Đỗ Anh Tú

Giảng viên

0947989218

NCS-Nguyễn Đức Dũng

Giảng viên

0983418480

NCS-Nguyễn Đắc Đức

Giảng viên

0904133791

TS -Nguyễn Văn Vĩnh

Giảng viên

0983298581

TS-Hồ Xuân Nam

Giảng viên, Phó trưởng Phòng CTCT & SV

0978918968

TS-Nguyễn Hữu Thuấn

Giảng viên

0944022555

NCS-Chu Văn An

Giảng viên

0904273968

TS-Hoàng Việt Hải

Giảng viên

0902385538

TS-Ngô Văn Minh

Giảng viên

0994305555

TS-Trần Anh Tuấn

Giảng viên, Phó trưởng Phòng Đào tạo SĐH

0904965636

ThS-Lê Hà Linh

Giảng viên

0949476996

ThS-Thẩm Quốc Thắng

Giảng viên

0986811619

NCS -Lê Quang Vũ

Giảng viên

0986832008

NCS -Nguyễn Tuấn Bình

Giảng viên

0915003558

TS-Lê Bá Anh

Giảng viên

0903452287

ThS-Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

0916823836

NCS -Hồ Xuân Tú

Giảng viên

01205 393 3895

ThS-Trần Ngọc Hòa

Giảng viên

0968933288

NCS.-Vũ Bá Thành

Giảng viên

0976936750