ThS Vũ Bích Huệ

Chuyên viên

Lý lịch sơ lược

Vũ Bích Huệ

Thông tin liên hệ

0983241176
huevubich@gmail.com

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2006 – 2007

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1995 – 2000

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam