PGS.TS Trần Thế Truyền

Giảng viên, Chủ tịch CĐ Khoa Công Trình

Lý lịch sơ lược

Trần Thế Truyền

Thông tin liên hệ

0912009805
truyenestc@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Cơ sở công trình cầu (Đại học)

▪ Cầu Bê tông (Đại học)

▪ Kiểm định cầu (Đại học)

▪ Lý thuyết tính toán và thiết kế cầu hiện đại (Cao học)

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2009

Đại học Liege (Ulg)

Vương quốc Bỉ

                  

Thạc sỹ

2004

Đại học Liege (Ulg)

Vương quốc Bỉ

 

Kỹ sư

2001

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Thiết kế, xây dựng và khai thác các công trình cầu, hầm và đường bộ

▪ Vật liệu và kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực

▪ Cơ học vật liệu xây dựng (Cơ học rạn nứt, cơ học phá hủy, lý thuyết dẻo, vv, về ứng xử cơ học và ứng xử kết hợp của đất, đá, bê tông…)

▪ Địa kỹ thuật công trình

▪ Thiết kế sửa chữa công trình cầu, hầm

Công trình khoa học

 

[1]

 

Xuất bản 02 sách chuyên khảo, tham khảo (chủ biên và tham gia).

 

[2]

 

Xuất bản 03 giáo trình đại học (tham gia).

[3]

 

Công bố 27 bài báo khoa học trong các tạp chí khoa học và 19 bài báo trong tuyển tập công trình khoa học của các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế