ThS Trần Ngọc Hòa

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Trần Ngọc Hòa

Thông tin liên hệ

0968933288
ngochoa.utc@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

Tiếng Anh Đọc và viết

 

Quá trình đào tạo

 

Thạc sỹ

 

2013– 2015

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2007– 2012

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

 

Công trình khoa học

 

[1]

 

Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Ngọc Long, Bùi Tiến Thành, Trần Ngọc Hòa “Lựa chọn các giải pháp cầu vượt tải trọng nhẹ lắp ghép nhanh cho hệ thống giao thông đô thị” (Tạp chí KHGTVT - Số 42-2013)

 

[2]

 

Trần Đức Nhiệm, Lê Quang Vũ, Trần Ngọc Hòa “Phân tích ứng xử của cầu mố liền dưới ảnh hưởng của nhiệt độ” (Tạp chí KHGTVT - Số 42-2013)

[3]

 

Trần Thế Truyền, Chu Viết Bình, Trần Ngọc Hòa “Phân tích ứng xử của nền móng đường hầm được gia cố bằng hệ cọc xi măng đất” (Tạp chí KHGTVT - Số 44-2013)

[4]

 

Nguyễn Duy Tiến, Trần Ngọc Hòa “Thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu bệ cọc không gian” (Tạp chí KHGTVT - 2014)

[5]

 

Nguyễn Ngọc Long, Ngô Văn Minh, Nguyễn Xuân Lam, Trần Ngọc Hòa, Vũ Bá Thành “Tính toán thiết kế dầm bê tông cốt thép chịu lực cắt – uốn kết hợp” (Tạp chí GTVT số 6/2014)

 

[6]

 

Nguyễn Văn Lâm, Trần Ngọc Hòa, Phạm Hồng Quân “Nghiên cứu ứng dụng Cầu BTCTDƯL có sườn bằng thép lượn sóng tại VN” (Tạp chí Cầu đường Việt Nam-11/2014)

[7]

 

Nguyễn Việt Hùng, Trần Ngọc Hòa, Trần Thế Truyền “Phân tích ảnh hưởng của chiều dài cọc đến sự làm việc của nền đất yếu được gia cố bằng cọc đất xi măng” (Tạp chí Cầu đường Việt Nam-9/2014)

[8]

 

Trần Thế Truyền, Trần Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Vũ “Lý thuyết và thực nghiệm xác định các tham số của mô hình phá hủy dòn của bê tông cường độ cao, khả năng ứng dụng vào phân tích cơ chế phá hủy của các bộ phận kết cấu công trình giao thông”  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc Kỷ niệm 35 năm Viện Cơ học và 35 năm Tạp chí Cơ học Hà Nội, ngày 8-9 /4/2014