TS Trần Anh Tuấn

Giảng viên, Phó trưởng Phòng Đào tạo SĐH

Lý lịch sơ lược

Trần Anh Tuấn

Thông tin liên hệ

0904965636
trananhtuan@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

 

2011 – 2014

Đại học Paris-Est

Champs/Marne, Pháp

                          

Thạc sỹ

2006 – 2007

Cầu đường Paris

Champs/Marne, Pháp

 

Kỹ sư

2001 – 2006  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu thép

▪ Mặt tiếp xúc giữa các pha trong vật

  liệu nhiều thành phần

▪ Cơ học chất lưu

▪ Đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành

  phần

Công trình khoa học

[1]

 

 

 

 

Tran, A.-T., Le Quang, H., He, Q.-C., A general semi-analytic approach to determine the effective interfacial conditions for 2D and 3D-Stokes flow on an arbitrary rough solid surface. International Workshop on Modelling across the Biology-Mechanics Interface, Castro Urdiales, Cantabria, Spain, 1-4 september, 2015.

[2]

 

 

Tran, A.-T., Le Quang, H., He, Q.-C., Determination of the effective interfacial conditions for Stokes flow on a rough solid surface. Euromech Colloquium 575 on Contact Mechanics and Coupled Problems in Surface Phenomena, Lucca, Italy, 30 mars - 2 avril, 2015.

[3]

 

 

Tran, A.-T., Le Quang, H., He, Q.-C., Effective slip length for pressure-driven flow through parallel-plate surfaces. The 23th International Workshop on Computation Mechanics of Materials (IWCMM23), Singapour, 2-4 octobre, 2013.