ThS Thẩm Quốc Thắng

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Thẩm Quốc Thắng

Thông tin liên hệ

0986811619
thanguct1584@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Xây dựng cầu

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Nghiên cứu sinh

2014 – nay

Insa de Rennes

Rennes, Pháp

 

Thạc sỹ

2010 – 2011

Paris d'Est Marne la Vallee

Champs/Marne, Pháp

 

Kỹ sư

2002 – 2007

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu thép

▪ Hiệu ứng tiếp xúc của các dầm thép được nối bằng bu lông