PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến

Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng phòng KHCN

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Duy Tiến

Thông tin liên hệ

0912840678
ngduytien@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Chuyên đề cầu

▪ Kỹ thuật cầu hiện đại

▪ Phân tích kết cấu cầu

▪ Transport Engineering

▪ Integrated Design Project

▪ Investigative Design Project

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Tiếng Đức

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2000 – 2004

Đại học tổng hợp kỹ thuật Darmstadt

Darmstadt, CHLB Đức

 

Thạc sỹ

1998 – 2000

Trường ĐH GTVT

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1991 – 1996  

Trường ĐH GTVT

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

 

▪ Ứng dụng vật liệu và giải pháp kết cấu mới trong xây dựng và khai thác công trình cầu

• Phương pháp tính toán thiết kế kết cấu cầu

• Tính toán vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu BTCT

• Phân tích phi tuyến kết cấu BTCT

Công trình khoa học

[1] Chu Viết Bình; Nguyễn Duy Tiến: Ứng dụng công nghệ chế tạo dầm cầu bê tông dự ứng lực căng trước ở Việt Nam. Tạp chí GTVT số tháng 5/2018
[2] Nguyễn Huy Cường; Phạm Thị Thanh Thủy; Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu xác định cường độ dính bám giữa bê tông thường và bê tông cốt lưới dệt phục vụ mục tiêu tăng cường kết cấu. Tạp chí khoa học GTVT số 63, tháng 4/2018
[3] Tran Viet Hung; Nguyen Duy Tien; Dao Van Dong: Experimental study on section curvature and ductility of reinforced geopolymer concrete beams. Science Journal of Transportation, 2017

[4]

Nguyễn Duy Tiến; Trần Thế Truyền; Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn Lê Minh: Khảo sát hiện trạng góp phần định hướng ứng dụng bê tông đổ tại chỗ trong xây dựng cầu ở Việt Nam. Tạp chí khoa học GTVT số 55, tháng 12/2016

[5]

Nguyen Duy Tien; Hoang Viet Hai; Le Ba Anh: Survey for Application of Precast High Performance Concrete in Bridge Construction in Vietnam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE), Hanoi, 26-27 November, 2016

[6]

Nguyen Tien Dung; Nguyen Duy Tien; Nguyen Hoang Quan: Experimental and modeling study of the effect of initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE), Hanoi, 26-27 November, 2016

[7]

Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Duy Tiến: Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công công trình giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo Quản lý XD, chỉnh trang và phát triển đô thị TPHCM. Bộ Xây dựng và UBND TPHCM, 10/2016.

[8]

Nguyễn Duy Tiến; Vương Đình Tùng: Ảnh hưởng của dạng liên kết ngang đến mô men uốn trong dầm bản cầu bê tông cốt thép lắp ghép. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 4/2016

[9]

Nguyễn Duy Tiến; Phạm Văn Chánh: Ảnh hưởng của các thông số kết cấu đến phân bố hoạt tải theo phương ngang trong cầu dầm bản bê tông lắp ghép. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 51, 2016

[10]

Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu bê tông và thép đai trong  vùng sườn dầm bê tông cốt thép chịu cắt. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 3/2016

[11]

Nguyen Nhu Hieu, Mai Phu Son, Bui Duc Tiep, Nguyen Duy Tien, Nguyen Ngoc Long: Wave propagation in 2D periodic off-set triangular lattices. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng, 2015

[12]

Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Hòa: Thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu bệ cọc không gian. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 47, 2015

[13]

Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu thép trong phân tích dầm bê tông cốt thép chịu uốn và cắt kết hợp. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 46, 2014

[14]

Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu bê tông vùng chịu nén khi uốn có xét đến hiệu ứng bao của cốt đai. Tạp chí GTVT, số tháng 3/2014

[15]

Trần Thế Truyền; Nguyễn Duy Tiến: Mô phỏng ứng xử cơ-nhiệt của bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ cao. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 42, 2013

[16]

Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Linh: Ứng dụng mô hình hệ thanh thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 6, 2007 

[17]

Nguyễn Duy Tiến; Nguyễn Việt Quân: Tổng quan về các đặc điểm của cầu Extradosed. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Việt-Đức "Những vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu", ĐHGTVT, tháng 10/2006

[18]

Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Linh: Phân tích vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép bằng mô hình hệ thanh. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Việt-Đức "Những vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu", ĐHGTVT, tháng 10/2006 

[19]

Nguyễn Duy Tiến; Nguyễn Ngọc Long: Tính toán phi tuyến dầm bê tông cốt thép. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, Tập 1, tháng 11/2005

[20]

Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: A Model for Determination of the Plastic Rotation of  RC Members under Bending and Shear Cracking. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 19, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2004

[21]

Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: Material Models for the Interaction of Bending Moment and Shear in RC Beams. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 18, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2003

[22]

Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: Influence of Shear on the Rotation Capacity of RC Beams. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 17, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2002