NCS Nguyễn Đắc Đức

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Nguyễn Đắc Đức

Thông tin liên hệ

0904133791
nguyendacducbte@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

Thiết kế cầu bê tông cốt théo

▪Thiết kế cầu bê tông cốt thép nâng cao

▪Cơsởcôngtrìnhcầu

Ngoại ngữ

 

TiếngAnh

 

Thành thạo

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2005 – 2008

Trường đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

1999 – 2004

Trường Đại học Giao thông vận tải

HàNội, Việt Nam

 

Định hướng nghiên cứu

Bê tông và bê tông cường độ cao

▪Lý thuyết độ tin cậy và các xu hướng thiết kế mới.

▪Công nghệ thi công mới

▪Vật liệu mới

Công trình khoa học

▪ Sách “Kiểm tra và bảo trì cầu bê tông cốt thép” xuất bản năm 2008

▪ Các bài báo đăng trên Tạp chí khoa học giao thông vận tải