TS Ngô Văn Minh

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Ngô Văn Minh
24-04-1983
Châu Minh- Hiệp Hòa - Bắc Giang

Thông tin liên hệ

0994305555
minhngovan83@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

- Cơ sở công trình cầu

- Thiết kế cầu thép 

- Thiết kế cầu bê tông 

- Khai thác, kiểm định cầu

Ngoại ngữ

Tiếng Anh 

Tiếng Pháp

Quá trình đào tạo

2001- 2006. Trường đại học Trường ĐH Giao thông vận tải

2008. Viện cơ học tính toán - Trường Đại học Kỹ thuật Darmstadt - CHLB Đức.

2009. Khoa công trình - Trường Sư phạm cấp cao Cachan - CH Pháp.

2010-2013. Phòng thí nghiệm cơ học và kết cấu Cachan (LMT-Cachan) - Trường Sư phạm cấp cao Cachan - CH Pháp

2013-. Bộ môn Cầu hầm, Khoa công trình. Đại học Giao thông vận tải.

Công trình khoa học

Giáo trình đã xuất bản:

- Công trình nhân tạo Phần 1 (NXB GTVT -2016); đồng tác giả. 

Sách, tài liệu tham khảo đã xuất bản: 

- Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép. NXB GTVT 2016. Tác giả: Bùi Tiến Thành (Chủ biên), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Mạnh Hải, Ngô Văn Minh

- Hướng dẫn tăng cường kết cấu Cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP theo tiêu chuẩn ACI 440. NXB Xây dựng 2016. Tác giả: Ngô Văn Minh (chủ biên), Bùi Tiến Thành, Nguyễn Tuấn Bình, Đỗ Anh Tú. 

- Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011. NXB Xây dựng 2016. Tác giả: Bùi Tiến Thành (chủ biên), Ngô Văn Minh, Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hữu Thuấn. 

- Phương pháp mô hình hệ thanh trong thiết kế kết cấu Cầu bê tông cốt thép. NXB Xây dựng 2016. Tác giả: Nguyễn Duy Tiến (chủ biên), Ngô Văn Minh.