NCS Lê Quang Vũ

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Lê Quang Vũ
21-12-1984

Thông tin liên hệ

0986832008
quangvur7180@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Thiết kế Cầu thép

▪ Hầm và công trình ngầm

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2008 – 2011

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2002 – 2007  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Lý thuyết độ tin cậy

▪ Độ bền dài hạn trong kết cấu bê tông cốt thép

▪ Mô hình hóa kết cấu công trình ngầm

Công trình khoa học

[1]

 

 

 

Tran Duc Nhiem, Le Quang Vu, Tran Ngoc Hoa, “Mô  hình  ứng  xử  và  tương tác với hệ nền của kết cấu mố liền có xét tới sự thay đổi của nhiệt độ”. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, Số 42 năm 2013

 

[2]

 

 

Tran The Truyen, Le Quang Vu, “Thiết kế đ bền dài hạn của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp xác suất”, 2015

 

[3]

 

 

 

Tran The Truyen, Ho Xuan Ba, Le Quang Vu, “Phân tích ảnh hưởng của tải trọng đến khả năng chống thấm của bê tông”, 2015