ThS Lê Hà Linh

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Lê Hà Linh

Thông tin liên hệ

0949476996
heling2608@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép

▪ Thiết kế cầu bê tông cốt thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc

Tiếng Trung

Thành thạo

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2007 – 2009

Đại học Giao thông Tây Nam –Trung Quốc

Thành Đô - Tứ Xuyên

 

Kỹ sư

2002 – 2007  

Đại học Giao thông Tây Nam –Trung Quốc

Thành Đô - Tứ Xuyên