TS Lê Bá Anh

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Lê Bá Anh

Thông tin liên hệ

0903452287
leba.anh@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu bê tông

▪ Thiết kế cầu bê tông nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

Tiếng Pháp

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sỹ

2011 – 2014

Đại học Paris-Est

Champs/Marne, Pháp

               

Thạc sỹ

2008 – 2010

Đại học Paris-Est

Champs/Marne, Pháp

 

Đại học

2007 – 2008

Đại học Paris-Est

Champs/Marne, Pháp

 

Đại học

2004 – 2007

Đại học Giao Thông Vận Tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪Ứng xử của kết cấu bê tông

▪Đồng nhất hóa vật liệu nhiều thành phần

Công trình khoa học

 

[1]

 

 

 

B.A. Le, Julien Yvonnet, Q.‐C. He, Computational homogenization of nonlinear elastic materials using neural network, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Volume 104, Issue 12, Pages 1061-1084,December 2015

 

[2]

 

 

 

Julien Yvonnet, B.A. Le, Q.‐C. He, Neural Networks for Computational Homogenization and Optimization of Hyperelastic Heterogenous Materials, 13th U.S. National Congress on Computational Mechanic July 27-30, 2015, San Diego, California, USA

 

[3]

 

 

 

Lê Bá Anh, Thermal behavior analysis of concrete box girder under the influence of temperature in Vietnam, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, 7/8/2015, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng

 

[4]

 

Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Phân tích ứng xử cơ học của bê tông với các cốt liệu khác nhau bằng tiếp cận đa lớp, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, 7/8/2015, Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng

 

[5]

 

Hoàng Việt Hải, Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Influence of Pre-existing Cracks on the Behavior of Reinforced Concrete Beam, Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ Khoa Công trình, 11/2015,Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội, ISBN 978-604-76-0689-4