NCS Hồ Xuân Tú

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Hồ Xuân Tú

Thông tin liên hệ

01205 393 3895
hoxuantu.dhgtvt@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Nghiên cứu sinh

 

2014 – nay 

University of Alabama

Alabama, Mỹ

 

Thạc sỹ

2011 – 2013 

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2005 – 2010  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu công trình dưới tác động của động đất, bão, tornado,…

▪ Mô phỏng ứng xử theo thời gian thực

▪ Lý thuyết độ tin cậy, thiết kế theo công năng sử dụng (Performance-based design), và các xu hướng thiết kế mới.

▪ Phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng công trình

▪ Vật liệu mới