PGS.TS Đỗ Anh Tú

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Đỗ Anh Tú

Thông tin liên hệ

0947989218
doanhtuuf@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Thiết kế cầu BTCT

▪ Thiết kế cầu BTCT nâng cao

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

▪ Kiểm định cầu

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: thành thạo

Quá trình đào tạo

 

Tiến sĩ

2013

Đại học Florida

Florida, Mỹ

 

Thạc sĩ

2010

Đại học Florida

Florida, Mỹ

 

Thạc sĩ

2005

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2002  

Đại học Giao thông Vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Vật liệu bê tông: bê tông khối lớn, ứng xử kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

▪ Phân tích ứng xử của kết cấu: phân tích sử dụng phần tử hữu hạn, phân tích mất ổn định/ổn định, phân tích nhiệt, tương tác kết cấu-đất nền, phân tích động lực học phi tuyến.

▪ Độ tin cậy kết cấu công trình, dao động ngẫu nhiên

Công trình khoa học

Đỗ Anh Tú, Hoàng Hà, “Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố vận tốc khai thác đoàn tàu tới trạng thái dao động của kết cấu nhịp cầu đường sắt”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 14, 5/2006.