ThS. GVC Chu Viết Bình

Nguyên phó trưởng bộ môn, Nguyên phó trưởng khoa Công trình

Lý lịch sơ lược

Chu Viết Bình
Hà Nam

Thông tin liên hệ

0913057009
cvbinh@utc.edu.vn

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Xây dựng cầu

▪ Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

▪ Thiết kế đường hầm và Metro

▪ Xây dựng đường hầm và Metro

▪ Khai thác và kiểm định cầu.

▪ Khai thác và kiểm định hầm

Ngoại ngữ

Tiếng Nga

Thành thạo

Tiếng Anh

Đọc

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

1997

Trường đại học GTVT

 

 Kỹ sư cầu hầm

1979

 Đại học Kỹ sư Đường sắt Matxcơva  - MIIT

Liên Xô ( cũ)

 

 

 

Kinh nghiệm công tác chuyên môn

Giảng viên

1979 – nay  

Bộ môn Cầu – Hầm, Khoa Công Trình, Đại học Giao thông vận tải

Kinh nghiệm sử dụng máy tính

Tính toán

Matlab, Comsol, Maple, Mathematica

Tiện ích

Autocad, Office

Công trình khoa học

 

[1]

 

Thi công cầu  T1  - Chủ biên  NXB GTVT 2008

[2]

Thi công cầu  T2 – Chủ biên  NXB GTVT 2010

[3]

Kiểm định cầu – tham gia       NXB XD    2008

[4]

Thiết kế đường hầm           Bản thảo đang tạm cung cấp cho sinh viên

[5]

Thi công đường hầm          Bản thảo đang tạm cung cấp cho sinh viên

[6]

Kiểm định và khai thác đường hầm     Dạng bản thảo đang tạm cung cấp cho sinh viên