NCS Chu Văn An

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Chu Văn An

Thông tin liên hệ

0904273968
chuvanan83@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Xây dựng cầu

▪ Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Thiết kế cầu thép nâng cao

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Tốt

Quá trình đào tạo

 

Thạc sỹ XD Cầu hầm

 

2010

Trường đại học GTVT

 

 

 Kỹ sư Cầu hầm

 2006

 Trường đại học GTVT