ThS Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

Lý lịch sơ lược

Bùi Thanh Tùng

Thông tin liên hệ

0916823836
buithanhtung300687@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy

▪ Xây dựng cầu

▪ Công nghệ xây dựng cầu hiện đại

▪ Thiết kế cầu thép

▪ Cơ sở công trình cầu

▪ Công trình nhân tạo

Ngoại ngữ

 

Tiếng Anh

 

Đọc và viết

 

 

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ

2011 – 2013

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

 

Kỹ sư

2005 – 2010  

Đại học Giao thông vận tải

Hà Nội, Việt Nam

Định hướng nghiên cứu

▪ Ứng xử của kết cấu thép

▪ Ứng xử độ vồng của kết cấu cầu đúc hẫng