Danh sách phân công TTTN chuyên ngành Cầu, Hầm K51

Lượt xem: 1351
Danh sách phân công TTTN chuyên ngành Cầu, Hầm K51

Thực tập tốt nghiệp là một học phần quan trọng của sinh viên trước khi làm đồ án tốt nghiệp. Các bạn sinh viên sẽ được gửi đến những công ty chuyên ngành Cầu, Đường, Hầm để tập sự làm kỹ sư thiết kế hoặc thi công. Sau đợt thực tập các bạn sinh viên sẽ phải tiến hành viết báo cáo và bảo vệ báo cáo của mình.

Chi tiết

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem: 1800
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU, HẦM K54 NĂM HỌC 2017-2018

Bộ môn Cầu Hầm thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Cầu, Hầm K54 năm học 2017-2018:

Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích: Tạo môi trường để sinh viên tập sự làm kỹ sư xây dựng cầu, hầm, giúp các em hình thành đức tính chủ động, tự tin, sáng tạo trong công việc. Tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu thực tế hoặc/và trực tiếp tham gia các loại công việc trong hoạt động sản xuất của ngành xây dựng cầu đường. Giáo dục ý thức lao động, tác phong công nghiệp và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trường công tác kỹ sư. Giúp sinh viên biết cách tạo dựng các mối quan hệ với những người hoạt động trong chuyên môn. Giúp sinh viên xác định mục tiêu cho mình trong đợt thực tập như: trải nghiệm công việc kỹ sư thiết kế, kỹ sư thi công, kỹ sư quản lý; nghiên cứu khoa học; chuẩn bị cho ĐATN, …

Chi tiết