Đăng ký thực hiện Đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

Lượt xem: 808
Đăng ký thực hiện Đề tài NCKH sinh viên năm học 2017-2018

Hiện nay, các giảng viên của Bộ môn đang có những hướng nghiên cứu để giúp các sinh viên thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018. Các sinh viên có nguyện vọng tham gia đề tài NCKH, có thể liện hệ trực tiếp với các thầy, cô hoặc gửi danh sách nhóm cho Bộ môn.

Chi tiết