Ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Chuyển giao công nghệ với Trường Đại học GTVT.

Lượt xem: 602
Ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Chuyển giao công nghệ với Trường Đại học GTVT.

Sáng ngày 10/2/2015, trong không khí ấm áp đón chào Xuân Ất Mùi 2015, tại Trường Đại học GTVT đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học – Chuyển giao công nghệ giữa Tổng công ty Thăng Long – CTCP và Trường Đại học GTVT.

Chi tiết