Sinh viên các chuyên ngành Cầu Hầm, Đường Hầm & Metro, Cầu Đường Bộ, Cầu Đường Sắt tham gia chuỗi hoạt động ''Ngày Hội sinh viên Khoa Công Trình''

Lượt xem: 954
Sinh viên các chuyên ngành Cầu Hầm, Đường Hầm & Metro, Cầu Đường Bộ, Cầu Đường Sắt tham gia chuỗi hoạt động ''Ngày Hội sinh viên Khoa Công Trình''

Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và giáo dục những giá trị văn hóa truyền thống của các khối chuyên ngành trong khoa Công trình qua đó tăng tình đoàn kết, khả năng sáng tạo, kỹ năng hoạt động xã hội cho sinh viên. Sinh viên các chuyên ngành Cầu Hầm, Đường Hầm & Metro, Cầu Đường Bộ, Cầu Đường Sắt đã tích cực tham gia chuỗi hoạt động “Ngày hội sinh viên Khoa Công trình”  do Khoa Công Trình tổ chức với các hoạt động nổi bật: Trao học bổng cho sinh viên, hội trại, hội thao và hội diễn văn nghệ.

Chi tiết