Giới thiệu về trường Đại học GTVT

Lượt xem: 1475
Giới thiệu về trường Đại học GTVT

Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) có tiền thân là Trường cao đẳng công chính, được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghị định của Bộ giáo dục và Bộ giao thông công chính.

Chi tiết

Lịch sử hình thành và phát triển

Lượt xem: 628
Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Giao thông vận tải ngày nay có tiền thân là Trường Cao đẳng công chính thành lập từ năm 1918 dưới thời Pháp thuộc, được khai giảng lại ngày 15/11/1945 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ năm 1945 đến đầu năm 1960, Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo Cán bộ có trình độ Cao đẳng và Trung cấp Tháng 10 năm 1947, khoá đầu tiên của Trường đã được khai giảng với 2 lớp Cao đẳng và 1 lớp Trung đẳng.

Chi tiết